Tel 56 643 36 20

Indywidualny dobór opieki

Koncentrujemy się na doborze opieki do indywidualnych potrzeb mieszkańców.

Nasze zindywidualizowane podejście do opieki oznacza, że możemy wspierać naszych mieszkańców w prowadzeniu satysfakcjonującego życia przy minimalnym lub tak dużym wsparciu, jakiego potrzebują.

Naszymi mieszkańcami są zarówno osoby sprawne, ale potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
w postaci przygotowania posiłków, sprzątania, zrobienia prania oraz osoby, które ze względu na swój wiek, chorobę, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki, w tym również specjalistycznej opieki lekarskiej.

W tym właśnie celu budynek został zaprojektowany tak, aby móc zapewnić odpowiednią opiekę dostosowaną do wyjątkowych potrzeb pensjonariuszy. Wydzielone strefy - piętra z odrębnymi pokojami pobytu dziennego, pokojami spotkań, terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi zapewniają naszym podopiecznym właściwe dla nich bezpieczeństwo, a przy tym możliwość spędzenia ciekawie czasu na każdym wydzielonym piętrze.

Dzięki wydzieleniu stref możemy przyjąć pensjonariuszy również z ciężkimi schorzeniami typu alzheimer i zapewnić, aby ich obecność nie zaburzała spokoju mieszkańcom pozostałych pięter.
Tworzymy dom dla osób niezależnie od wieku, bowiem doskonale wiemy, że są różne sytuacje życiowe i że choroby dotykają też młodych ludzi, ale staramy się tworzyć naturalne środowisko dla każdej grupy mieszkańców. Budynek Domu Seniora wyposażony jest w nowoczesny system przyzywowo-alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy, oświetlenie awaryjne.

rptnb